Zalecenia instytucji:

Współpraca z Państwową Inspekcją Pracy w zakresie szkoleń BHP dla pracowników

Według stanu prawnego: 06.04.2010

Państwowa Inspekcja Pracy kontroluje, czy pracodawcy realizują obowiązki w zakresie poddawania pracowników szkoleniom wstępnym oraz okresowym w dziedzinie bezpieczeństwa pracy, jak też czy sam pracodawca poddał się szkoleniu w zakresie BHP. Przestrzeganie przepisów w

[...]
ZAŁĄCZNIKI DO WYKORZYSTANIA