Studium przypadku:

Wymagania dotyczące szkoleń okresowych pracodawców

Według stanu prawnego: 06.04.2010
Pracodawca zlecił wykonywanie zadań służby BHP specjaliście spoza zakładu pracy na podstawie umowy zlecenia. Specjalista BHP upiera się, że może przeprowadzić szkolenie pracodawcy, pomimo że nie prowadzi działalności szkoleniowej w zakresie BHP, a jedynie świadczy obsługę w zakresie zadań służby bezpieczeństwa i higieny pracy.
Powiązane zagadnienia
Zachęcamy Państwa do dzielenia się własnymi doświadczeniami. Opisane przez Państwa przypadki zostaną szczegółowo skomentowane przez naszych ekspertów i opublikowane na łamach portalu.