Studium przypadku:

Obowiązkowe szkolenia wstępne pracowników budowlanych

Według stanu prawnego: 06.04.2010
W firmie zajmującej się usługami budowlanymi pracodawca przyjął do pracy pracowników, legitymujących się aktualnymi zaświadczeniami o ukończeniu szkolenia okresowego w poprzedniej firmie. Z zaświadczeń o ukończeniu szkolenia wynikało, że pracowali na stanowisku murarza. Pracodawca zamierza zatrudnić ich na identycznych stanowiskach pracy, zatem uznał, że nie ma potrzeby poddawania pracowników szkoleniom wstępnym ogólnym w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy. Pracowników poddano więc jedynie instruktażowi stanowiskowemu.
Powiązane zagadnienia
Zachęcamy Państwa do dzielenia się własnymi doświadczeniami. Opisane przez Państwa przypadki zostaną szczegółowo skomentowane przez naszych ekspertów i opublikowane na łamach portalu.