Slajdy do zagadnienia:

Szkolenia pracowników na stanowiskach administracyjno-biurowych

Gaśnice
Gaśnice
Alarmowanie straży pożarnej
Alarmowanie straży pożarnej
Udzielenie pierwszej pomocy - schemat
Udzielenie pierwszej pomocy - schemat
Przenoszenie w pozycji pionowej
Przenoszenie w pozycji pionowej
Łańcuch ratowniczy
Łańcuch ratowniczy
Warunki ewakuacji
Warunki ewakuacji
Szkolenie okresowe
Szkolenie okresowe
Świadczenia z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej cz.II
Świadczenia z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej cz.II
Świadczenia z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej cz.I
Świadczenia z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej cz.I
Obowiązki pracodawcy w razie choroby zawodowej
Obowiązki pracodawcy w razie choroby zawodowej
Badania lekarskie
Badania lekarskie
Przejścia i dojścia do stanowisk pracy
Przejścia i dojścia do stanowisk pracy
 • Gaśnice
 • Alarmowanie straży pożarnej
 • Udzielenie pierwszej pomocy - schemat
 • Przenoszenie w pozycji pionowej
 • Łańcuch ratowniczy
 • Warunki ewakuacji
 • Szkolenie okresowe
 • Świadczenia z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej cz.II
 • Świadczenia z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej cz.I
 • Obowiązki pracodawcy w razie choroby zawodowej
 • Badania lekarskie
 • Przejścia i dojścia do stanowisk pracy

Zapisz slajdy na dysku:

Wszystkie slajdy zostały przygotowane w programie MS PowerPoint i mogą być edytowane przez użytkownika po zapisaniu na dysku własnego komputera.
Powiązane zagadnienia