Slajdy do zagadnienia:

Szkolenia pracowników na stanowiskach administracyjno-biurowych

Gaśnice
Gaśnice
Alarmowanie straży pożarnej
Alarmowanie straży pożarnej
Udzielenie pierwszej pomocy - schemat
Udzielenie pierwszej pomocy - schemat
Przenoszenie w pozycji pionowej
Przenoszenie w pozycji pionowej
Łańcuch ratowniczy
Łańcuch ratowniczy
Warunki ewakuacji
Warunki ewakuacji
Szkolenie okresowe
Szkolenie okresowe
Świadczenia z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej cz.II
Świadczenia z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej cz.II
Świadczenia z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej cz.I
Świadczenia z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej cz.I
Obowiązki pracodawcy w razie choroby zawodowej
Obowiązki pracodawcy w razie choroby zawodowej
Badania lekarskie
Badania lekarskie
Przejścia i dojścia do stanowisk pracy
Przejścia i dojścia do stanowisk pracy
  • Gaśnice
  • Alarmowanie straży pożarnej
  • Udzielenie pierwszej pomocy - schemat
  • Przenoszenie w pozycji pionowej
  • Łańcuch ratowniczy
  • Warunki ewakuacji
  • Szkolenie okresowe
  • Świadczenia z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej cz.II
  • Świadczenia z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej cz.I
  • Obowiązki pracodawcy w razie choroby zawodowej
  • Badania lekarskie
  • Przejścia i dojścia do stanowisk pracy

Zapisz slajdy na dysku:

Wszystkie slajdy zostały przygotowane w programie MS PowerPoint i mogą być edytowane przez użytkownika po zapisaniu na dysku własnego komputera.
Powiązane zagadnienia