Postanowienie sądu:

Wyrok Sądu Najwyższego - Izba Pracy i Ubezpieczeń Społecznych z dnia 18 stycznia 1965 r. II PR 685/64

Typ: Wyrok
Data: 18.01.1965
Analiza prawna orzeczenia

W razie zatrudnienia pracowników przy obsłudze maszyn obowiązkiem zakładu pracy jest sprawdzenie, czy szkolenie, którym objęci są robotnicy, jest wystarczające dla wszystkich osób zatrudnionych przy obsłudze tych maszyn.

W razie

[...]

Wyrok i Treść Uzasadnienia

SENTENCJA

1. W razie zatrudnienia pracowników przy obsłudze maszyn obowiązkiem zakładu pracy jest sprawdzenie, czy szkolenie, którym objęci są robotnicy, jest wystarczające dla wszystkich osób zatrudnionych przy obsłudze tych maszyn.

W razie stwierdzenia u niektórych robotników niedostatecznych wyników szkolenia, zakład pracy obowiązany jest przeszkolić dodatkowo tych robotników.

Jeżeli mimo dodatkowego szkolenia robotnicy nie wykażą opanowania materiałów

[...]