Postanowienie sądu:

Wyrok Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie z dnia 23 września 2005 r. I OSK 40/05

Typ: Wyrok
Data: 23.09.2005
Analiza prawna orzeczenia

Jeżeli pracodawca tworzy w swoim zakładzie pracy służbę bhp to osoby wykonujące w jej ramach swoje zadania są jego pracownikami w rozumieniu art. 23711 Kodeksu pracy. Jeżeli więc pracodawca nie posiada wśród swoich pracowników osób o odpowiednich

[...]

Wyrok i Treść Uzasadnienia

SENTENCJA

Jeżeli pracodawca tworzy w swoim zakładzie pracy służbę bhp to osoby wykonujące w jej ramach swoje zadania są jego pracownikami w rozumieniu art. 23711 Kodeksu pracy. Jeżeli więc pracodawca nie posiada wśród swoich pracowników osób o odpowiednich kwalifikacjach służby takiej utworzyć nie może.

Dz.U.1998.21.94: art. 237(11)

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Wojciech Chróścielewski (spr.).

Sędziowie NSA: Janina Antosiewicz, Henryk Dolecki.

Protokolant: Mariusz

[...]