Odpowiedź eksperta:

Specjalista ds. ochrony pożarowej

Według stanu prawnego: 08.04.2010
W jaki sposób powinno być dokumentowane szkolenie pracowników z zasad ochrony przeciwpożarowej?

Szkolenie z zasad ochrony przeciwpożarowej jest integralną częścią instruktażu wstępnego i stanowiskowego w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy. Szkolenie to kończy się sprawdzeniem wiedzy i umiejętności z zakresu wykonywania pracy zgodnie z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy, w tym umiejętnościami z zakresu ochrony przeciwpożarowej. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy szkolenia te muszą zostać potwierdzone własnoręcznym podpisem przeszkolonego pracownika na karcie szkolenia wstępnego przechowywanego w aktach osobowych. Takie same zasady obowiązują przy szkoleniach okresowych z bezpieczeństwa i higieny pracy, organizator przeprowadza egzamin sprawdzający stan przyswojenia umiejętności i wiedzy wydając stosowne zaświadczenie.

 

Powołane przepisy:

  • Rozporządzenie Ministra gospodarki i pracy z dnia 27 lipca 2004r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy. Dz.U. 180 z 2004 r.


NIE ZNALEŹLIŚCIE PAŃSTWO ODPOWIEDZI NA NURTUJĄCE WAS PYTANIE?
Prosimy skorzystać z wyszukiwarki, aby przeszukać pełną bazę pytań i odpowiedzi