Odpowiedź eksperta:

Specjalista ds BHP

Według stanu prawnego: 25.08.2011
Potrzebuję szczegółowa kartę ryzyka zawodowego kierowcy samochodu pow 3,5 t.

Karta oceny ryzyka zawodowego powinna zostać opracowana w oparciu o przepisy rozporządzenia MPiPS z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. z 2003 r. Nr 169 poz. 1650). Przy opracowaniu dokumentacji związanej z oceną ryzyka zawodowego należy uwzględnić specyfikę danego stanowiska pracy, zakładu zatrudniającego pracowników, organizacji pracy ale także właściwości psychofizyczne samych pracowników. W pytaniu nie sprecyzowano tych parametrów, będących podstawą prawidłowego dokonania oceny ryzyka zawodowego. Istnieją jednak uniwersalne opracowania pomagające w prawidłowym przygotowaniu oceny ryzyka. Można tu wskazać np. na Międzynarodowe Karty Charakterystyki Zagrożeń Zawodowych, opublikowane na stronie Centralnego Instytutu Ochrony Pracy, w zakładce BHP-Info. Karty zostały opracowane przez specjalistów z Międzynarodowej Organizacji Pracy, Izraelskiego Instytutu Bezpieczeństwa i Higieny Pracy oraz Międzynarodowego Centrum Informacji o Bezpieczeństwie i Higienie Pracy i stanowią zbiór informacji o najczęstszych zagrożeniach związanych z wykonywaniem określonego zawodu, charakterystyki różnych czynników oraz wskazania dotyczące środków i działań zapobiegających negatywnym skutkom zagrożeń. Opracowano także kartę dla kierowcy samochodu ciężarowego. Dodatkowo pomocnym materiałem może być Polska Norma PN-N-18002 („Systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. Ogólne wytyczne do oceny ryzyka zawodowego” PKN, styczeń 2000).NIE ZNALEŹLIŚCIE PAŃSTWO ODPOWIEDZI NA NURTUJĄCE WAS PYTANIE?
Prosimy skorzystać z wyszukiwarki, aby przeszukać pełną bazę pytań i odpowiedzi