Odpowiedź eksperta:

Inspektor PIP

Według stanu prawnego: 01.04.2010
Jakie zaświadczenie powinno potwierdzać przeprowadzenie szkolenia okresowego przez jednostkę organizacyjną prowadzącą działalność szkoleniową?

W wyniku zmiany rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy, na podstawie rozporządzenia z dnia z dnia 9 października 2007 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy ujednolicono wzór zaświadczenia o ukończeniu szkolenia okresowego. Obecnie wzór ten znajduje się w załączniku nr 3 do powołanego rozporządzenia. Obowiązek wydawania zaświadczeń wg wskazanego wzoru dotyczy zarówno pracodawcy, jak i organizatora szkolenia będącego jednostką organizacyjną prowadzącą działalność szkoleniową na podstawie przepisów o swobodzie działalności gospodarcze.

Podstawa prawna:

  • zał. nr 3 do rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 180, poz. 1860 oraz z 2005 r. Nr 116, poz. 972, z 2007 r. Nr 196, poz. 1420)


NIE ZNALEŹLIŚCIE PAŃSTWO ODPOWIEDZI NA NURTUJĄCE WAS PYTANIE?
Prosimy skorzystać z wyszukiwarki, aby przeszukać pełną bazę pytań i odpowiedzi