Nie ewakuuj się sam – warunki i organizacja próbnej ewakuacji

Pełna wersja filmu szkoleniowego trwa 1h 18 min.

Jak zgodnie z nowymi przepisami zaplanować, przećwiczyć i udokumentować próbną ewakuację

Prelegent

st. kpt. Jarosław Kuśmirek

Absolwent Wydziału Inżynierii Bezpieczeństwa Pożarowego Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie oraz Wydziału Ochrony Środowiska i Rybactwa Uniwersytetu Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie. Technik bezpieczeństwa i higieny pracy. Z ochroną przeciwpożarową związany od 14 lat. Posiada wiedzę i doświadczenie z zakresu ochrony przeciwpożarowej niezbędną do opracowywania instrukcji bezpieczeństwa pożarowego, a także prowadzenia szkoleń oraz ćwiczeń praktycznych, m.in. w zakresie ewakuacji. Jest członkiem Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Pożarnictwa.

Palący problem Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego

Pełna wersja filmu szkoleniowego trwa 1h 16 min.

Zestaw praktycznych działań związanych z obowiązkową aktualizacją IBP po 30 czerwca 2010 r.

Prelegent

st. kpt. Jarosław Kuśmirek

Absolwent Wydziału Inżynierii Bezpieczeństwa Pożarowego Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie oraz Wydziału Ochrony Środowiska i Rybactwa Uniwersytetu Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie. Technik bezpieczeństwa i higieny pracy. Z ochroną przeciwpożarową związany od 14 lat. Posiada wiedzę i doświadczenie z zakresu ochrony przeciwpożarowej niezbędną do opracowywania instrukcji bezpieczeństwa pożarowego, a także prowadzenia szkoleń oraz ćwiczeń praktycznych, m.in. w zakresie ewakuacji. Jest członkiem Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Pożarnictwa.