Oświadczenie powypadkowe poszkodowanego

Data publikacji 20/04/2010

07.04.2011

Opis zawartości

Na podstawie art. 234 § 1 Kodeksu pracy, pracodawca w razie wypadku przy pracy obowiązany jest zapewnić ustalenie w przewidzianym trybie okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy. Zgodnie z § 7 ust.1 pkt. 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2009 r. w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy, niezwłocznie po otrzymaniu wiadomości o wypadku zespół powypadkowy jest obowiązany przystąpić do ustalenia jego okoliczności i przyczyn, a w szczególności wysłuchać wyjaśnień poszkodowanego, jeżeli stan jego zdrowia na to pozwala. Ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy dokonane zostają w protokole. Do protokołu powypadkowego dołącza się zapis wyjaśnień poszkodowanego.

Załączony wzór jest przykładem wewnętrznego dokumentu do celów udokumentowania informacji uzyskanych od poszkodowanego, stanowiący element dokumentacji powypadkowej.

 

Podgląd dokumentu:

Podstawa prawna

Powiązane zagadnienia