Oświadczenie o zapoznaniu sie pracownika z zasadami ppoż

Data publikacji 19/04/2010

09.04.2011

Opis zawartości

Jak wynika z art. 2071 § 1 Kodeksu pracy, pracodawca jest obowiązany przekazywać pracownikom informacje o zagrożeniach dla zdrowia i życia występujących w zakładzie pracy, w tym o zasadach postępowania w przypadku awarii i innych sytuacji zagrażających zdrowiu i życiu pracowników, a pracownik zgodnie z art. 100 § 2 Kodeksu pracy obowiązany jest przestrzegać przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, a także przepisów przeciwpożarowych. Po zapoznaniu pracownika z zasadami i przepisami w zakresie ochrony przeciwpożarowej pracodawca uzyskuje oświadczenie pracownika, które przechowuje w aktach osobowych.

 

Podgląd dokumentu:

Podstawa prawna

Powiązane zagadnienia