Lista kontrolna przeglądu warunków pracy przy pilarkach do drewna

Data publikacji 20/04/2010

01.04.2011

Opis zawartości

Zgodnie z art. 207 § 2 pkt 1 Kodeksu pracy pracodawca jest obowiązany zapewnić bezpieczne i higieniczne warunki pracy. Zgodnie z § 40 ust. 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy pracodawca jest obowiązany zapewnić systematyczne kontrole stanu bezpieczeństwa i higieny pracy ze szczególnym uwzględnieniem organizacji procesów pracy, stanu technicznego maszyn i innych urządzeń technicznych oraz ustalić sposoby rejestracji nieprawidłowości i metody ich usuwania. Zastosowanie list kontrolnych do oceny warunków pracy nie jest obowiązkowe. Listy kontrolne są narzędziem pomocnym w ocenie.

 

Podgląd dokumentu:

Podstawa prawna

Powiązane zagadnienia