Instrukcja bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowisku sprzątaczki

Data publikacji 30/03/2010

30.03.2011

Opis zawartości

Zgodnie z art. 2374 § 2 Kodeksu pracy pracodawca jest obowiązany wydawać szczegółowe instrukcje i wskazówki dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy. Ponadto zgodnie z art. 2374 § 3 Kodeksu pracy pracownik jest obowiązany potwierdzić na piśmie zapoznanie się z przepisami i zasadami bezpieczeństwa pracy. Ponadto, na podstawie § 41 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, pracodawca jest obowiązany udostępnić pracownikom do stałego korzystania, aktualne instrukcje bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczące stosowanych w zakładzie procesów technologicznych oraz wykonywania prac związanych z zagrożeniami wypadkowymi lub zagrożeniami zdrowia pracowników.

 

 

Podgląd dokumentu:

Podstawa prawna

Instytucje uprawnione do kontroli

W trakcie prowadzonych kontroli przez inspektorów Państwowej Inspekcji Pracy sprawdzone są: instrukcje bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczące stosowanych w zakładzie procesów technologicznych oraz wykonywania prac związanych z zagrożeniami wypadkowymi lub zagrożeniami zdrowia pracowników, zapoznanie z nimi pracowników oraz dostępność ww. instrukcji w toku pracy.
Powiązane zagadnienia