Instrukcja bezpieczeństwa i higieny pracy dotycząca obsługi aparatu EKG

Data publikacji 01/04/2010

01.04.2011

Opis zawartości

Zgodnie z art. 2374 § 2 Kodeksu pracy pracodawca jest obowiązany wydawać szczegółowe instrukcje i wskazówki dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy. Zgodnie z art. 2374 § 3 Kodeksu pracy pracownik jest obowiązany potwierdzić na piśmie zapoznanie się z przepisami i zasadami bezpieczeństwa pracy. Ponadto, na podstawie § 41 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, pracodawca jest obowiązany udostępnić pracownikom do stałego korzystania aktualne instrukcje bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczące obsługi maszyn i innych urządzeń technicznych.

 

Podgląd dokumentu:

Podstawa prawna

Instytucje uprawnione do kontroli

W wyniku kontroli Państwowej Inspekcji Pracy sprawdzone będą: instrukcje bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczące obsługi maszyn i innych urządzeń technicznych, zapoznanie z nimi pracowników oraz dostępność ww. instrukcji w toku pracy.
Powiązane zagadnienia