Dziennik lekcyjny kursu podstawowego – okresowego z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy

Data publikacji 07/04/2010

07.04.2011

Opis zawartości

Zgodnie z § 5 rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy  jednostka organizacyjna prowadząca działalność szkoleniową w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy ma obowiązek zapewnić  właściwy przebieg szkolenia oraz prowadzenie dokumentacji w postaci programów szkolenia, dzienników zajęć, protokołów przebiegu egzaminów i rejestru wydanych zaświadczeń. Załączony dokument potwierdza przebieg szkolenia oraz terminy i udział pracowników w szkoleniu okresowym bhp.

 

Podgląd dokumentu:

Podstawa prawna

Instytucje uprawnione do kontroli

Dokument ten będzie sprawdzany przez inspektorów Państwowej Inspekcji Pracy
Powiązane zagadnienia