Akt prawny:

USTAWA z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych.

Sygnatura: Ustawa 2009.167.1322
Data wejścia w życie: 01.01.2003
Data uchwalenia: 30.10.2002
Data publikacji: 28.11.2002
Status: Obowiązujący
Rodzaj: Ustawa
Komentarz Specjalista Prawa Pracy

Ustawa z 30 października 2002 o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych  (Dz U. z 2002  Nr 199, tekst jednolity Dz.U. 2009 nr 167 poz. 1322...

Treść aktu

USTAWA
z dnia 30 października 2002 r.
o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych.


Rozdział 1
Przepisy ogólne

Art. 1. Ustawa określa:

1) rodzaje świadczeń z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych oraz warunki nabywania prawa do tych świadczeń;

2) zasady i tryb przyznawania świadczeń, ustalania ich wysokości oraz zasady ich wypłaty;

3) zasady różnicowania stopy procentowej składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych w zależności od zagrożeń zawodowych i ich skutków;

4) zasady finansowania prewencji wypadkowej.

Art. 2. Użyte w ustawie określenia