Akt prawny:

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.

Sygnatura: Rozporządzenie 2003.2003.169
Data wejścia w życie: 24.04.1998
Data uchwalenia: 26.09.1997
Data publikacji: 23.10.1997
Status: Obowiązujący
Rodzaj: Rozporządzenie
Komentarz Specjalista Prawa Pracy

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. 2003 nr 169 poz. 1650)  zostało w s...

Treść aktu

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ
z dnia 26 września 1997 r.
w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.

(tekst pierwotny: Dz. U. 1997 r. Nr 129 poz. 844)
(tekst jednolity: Dz. U. 2003 r. Nr 169 poz. 1650)

Na podstawie  art. 237 15 § 1 Kodeksu pracy zarządza się, co następuje: 

DZIAŁ I
Przepisy wstępne

§ 1.1.  Rozporządzenie określa ogólnie obowiązujące przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładach pracy, w szczególności dotyczące:

1) obiektów budowlanych, pomieszczeń pracy i terenu zakładów pracy, 

2) procesów pracy, 

3) pomieszczeń i urządzeń higieniczno-sanitarnych. 

2. Przepisy rozporządzenia nie dotyczą środków transportu kolejowego,