Akt prawny:

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

Sygnatura: Rozporządzenie 2003.120.1126
Data wejścia w życie: 11.07.2003
Data uchwalenia: 23.06.2003
Data publikacji: 10.07.2003
Status: Obowiązujący
Rodzaj: Rozporządzenie

Treść aktu

 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY                                       
 
      z dnia 23 czerwca 2003 r.             
 
   w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

 

 

Na podstawie art. 21a ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126, z późn. zm. ) zarządza się, co następuje:   

 

                           

§ 1. Rozporządzenie określa zakres i formę informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz szczegółowy zakres rodzajów