Akt prawny:

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 28 grudnia 2009 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy budowie i eksploatacji sieci gazowych oraz uruchamianiu instalacji gazowych gazu ziemnego

Sygnatura: Rozporządzenie 2010.2.6
Data wejścia w życie: 09.04.2010
Data uchwalenia: 28.12.2009
Data publikacji: 08.01.2010
Status: Obowiązujący
Rodzaj: Rozporządzenie

Treść aktu

 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI
     
z dnia 28 grudnia 2009 r.
     
w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy budowie i eksploatacji sieci gazowych oraz uruchamianiu instalacji gazowych gazu ziemnego  

 

   

Na podstawie  art. 237 15 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z późn. zm. ) zarządza się, co następuje:  

 

   

Rozdział 1
     
Przepisy ogólne

 

   

§ 1. 1. Rozporządzenie określa wymagania dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy przy:  

 

   

1) wykonywaniu prac gazoniebezpiecznych i prac niebezpiecznych przy budowie i eksploatacji sieci gazowych;    

 

   

2) budowie, przebudowie, remontach i eksploatacji sieci gazowych gazu ziemnego;